നോണ്‍-വെജ് കഴിച്ചാല്‍ ഹാര്‍ട്ട് അറ്റാക്ക് സാധ്യത കൂടുമോ? എന്താണ് വാസ്തവം?……

By പി.വി.സുരാജ്‌ 03 June 2023, 11:00 AM IST…… ഹാര്‍ട്ട് അറ്റാക്കിന്റെയും കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിക്കുന്നവരുടെയും എണ്ണത്തില്‍ വലിയ വര്‍ധനവാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. മലയാളികളുടെ മാറിയ ജീവിതശൈലിതന്നെയാണ് ഇതിന് മുഖ…   https://grihalakshmi.mathrubhumi.com/wellness/does-non-veg-food-causes-heart-attack-myth-bust-by-dr-murali-vettath-1.8611319 https://cdn.jwplayer.com/videos/ubWGnLYZ-IS9Uo9Pw.mp4 […]

Read More… from നോണ്‍-വെജ് കഴിച്ചാല്‍ ഹാര്‍ട്ട് അറ്റാക്ക് സാധ്യത കൂടുമോ? എന്താണ് വാസ്തവം?……

ഹൃദയശസ്ത്രക്രിയക്ക്‌ ഇന്ത്യൻനിർമിത സ്റ്റെബിലൈസർ; ഡോ.മുരളി പി. വെട്ടത്തിന്‌ പേറ്റന്റ്‌……

By കെ.എം.ബൈജു 14 January 2023, 10:59 AM IST…… Read more at: https://www.mathrubhumi.com/health/news/dr-murali-vettath-secured-patent-for-his-invention-of-indian-made-stabilizer-for-open-heart-surgery-1.8219944 https://www.mathrubhumi.com/health/news/dr-murali-vettath-secured-patent-for-his-invention-of-indian-made-stabilizer-for-open-heart-surgery-1.8219944 […]

Read More… from ഹൃദയശസ്ത്രക്രിയക്ക്‌ ഇന്ത്യൻനിർമിത സ്റ്റെബിലൈസർ; ഡോ.മുരളി പി. വെട്ടത്തിന്‌ പേറ്റന്റ്‌……

Off-Pump Coronary Artery Bypass (OPCAB), the New Conventional Coronary Artery Bypass (CCAB) Technique

WRITTEN BY Murali P. Vettath, Arunachalam Vellachamy Kannan, Ganagadharan Nitin, Siddegowda Nagaraju Gururkirana, Koroth Smera, Raman Gopalakrishnan and A.K. Baburajan Submitted: March 2nd, 2022 Reviewed: March 18th, 2022 Published: April 23rd, 2022 DOI: 10.5772/intechopen.104567 Murali P. Vettath DOWNLOAD […]

Read More… from Off-Pump Coronary Artery Bypass (OPCAB), the New Conventional Coronary Artery Bypass (CCAB) Technique

ഇവിടെ ആ ശസ്ത്രക്രിയ കുറവാണ്. ആ അവസ്ഥ വന്നാല്‍, ‘പ്രായമായല്ലോ, ഇനിയെന്തിന്’ എന്നാണ് ചിന്ത!……

രോഗചരിത്രം പറയുമ്പോള്‍ രോഗിയോ ബന്ധുക്കളോ ചില കാര്യങ്ങള്‍ വിട്ടുപോവും. അതാണ് കഷ്ടം. ഓ, അതത്ര പ്രധാനമാണെന്ന് ഞാന്‍ വിചാരിച്ചില്ല എന്ന് പിന്നീട് പറയും. രോഗചരിത്രം വളരെ പ്രധാനമാണ്…… Read more at: https://archives.mathrubhumi.com/health/specials/world-heart-day-2021/articles/world-heart-day-2021-dr-murali-p-vettath-shares-his-heart-surgery-experience-1.6045860     […]

Read More… from ഇവിടെ ആ ശസ്ത്രക്രിയ കുറവാണ്. ആ അവസ്ഥ വന്നാല്‍, ‘പ്രായമായല്ലോ, ഇനിയെന്തിന്’ എന്നാണ് ചിന്ത!……